Hvala na Vašem interesovanju za Sea Dance festival!

Formular za akreditovanje predstavnika medija za Sea Dance festival nalazi se na ovom linku
Prijavljivanje novinara za praćenje Sea Dance festivala otvoreno je za sve medijske kuće. Rok za podnošenje prijava za akreditovanje predstavnika medija je 10. jun 2017. Prijave koje budu podnete posle ovog datuma neće biti razmatrane. Sve medijske kuće čiji zahtev za akreditovanje bude prihvaćen biće o tome obaveštavane do 25. juna 2017.

 

Thank you for your interest in Sea Dance Festival!

You can apply for the press passes for Sea Dance Festival at this link.
Please apply before 10 June 2017; any registrations that arrive later will not be considered. All media companies that have their accreditation requests accepted will be duly informed by 25 June 2017.